Školní družina

 1. Briestenská Jiřina - vedoucí vychovatelka
 2. Krubnerová Jana - vychovatelka

   Výše úplaty

    Příspěvek na jedno dítě ve školní družině se stanovuje ve výši 50,- Kč měsíčně. Poplatek za školní družinu se hradí na dvě splátky. První září – prosinec a druhá leden – červen.

   Zájmové kroužky 2018 - 2019

   Vaření - 2. - 5. roč.

   Sportovky - 1. - 5. roč.

   Angličtina - 1. - 2. roč.

Začátek

© Základní škola a Mateřská škola Habartice, okres Liberec, příspěvková organizace